Genel Bilgiler

TARİHÇE

Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kuruluşu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan itibaren birçok mezun, kurulacak olan bölümde öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. Bu gelişmelerin uzantısı olarak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya – İç Mimarlık Bölümü’nde ikili atölye sistemine geçilmiş (“İç Mimarlık ve Mobilya” ve “Ürün Tasarımı”) ve ilk endüstriyel ürün tasarım projeleri üretilmeye başlamıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1985’te bağımsız bir bölüm haline gelmiştir.

BÖLÜMÜN AMACI

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, insan ve insan gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yaşanabilir bir çevre oluşturmaya yönelik ürünler tasarlayan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarım projeleriyle yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini geliştirirken; aynı zamanda araştırma, planlama, yöntembilim, ergonomi, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, tasarım yönetimi gibi derslerle kuramsal bir altyapı da kazanmaktadırlar. Öğrenciler ağırlıklı olarak ev aletleri, yatırım ürünleri, mobil ürünler, otomotiv gibi alanlarda tasarım projeleri gerçekleştirmektedir.

EĞİTİM

Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı
oluşturulmuştur.


Bu sayfa Industrial Product Design tarafından en son 21.03.2013 10:45:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM